Son unha pedra, son unha illa.* / Rosa Olivares.

[…] Pero naturaza e paisaxe non é o mesmo, maila que son conceptos que se entrecruzan e mesturan ciclicamente ata condundi-los seus límites […] A construcción do proxecto Illa de <escultura é a reconstrucción dunha paisaxe romántica. Unha paisaxe ó filo do so milenio […] Fernando Casás elixiu un pequeno bosque de eucaliptos para, intercalando coas árbores reais e completas, construir um bosque paralelo formado por 36 columnas, 36 árbores de pedra negra cortados […] duplicando a posibilidade de vê-lo bosque real […] e o artificial,  lembranza do que sucede em todo o mundo, da persecución da natureza que levamos. […]

Rosa Olivares es crítica de arte, directora de la Revista Lápiz y co-comisaria de la Isla de Esculturas de Pontevedra.

* El texto completo se encuentra en el libro Isla de Esculturas. Illa da Xunqueira do Lérez.  Xacobeo’99,  Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1999.