O Ritual da Arte. * / Nélida Piñón

[…] Herdeiro de dous mundos, Fernando Casás adquiriu de Galicia o tumulto dun imaxinario oriúndo de heréticos, bruxos, labregos, seres que se aventuraron pólas fráxiles liñas do horizonte. E, por arte da súa biografía, tocoulle o Brasil, un país que lle revelou home e natureza selados por misteriosos designios. […] En posesión, pois, deste discurso anticanónico, Fernando Casás compila a alma dunha natureza na que se insire ea presencia humana. Por medio de tal recurso actúa no inconsciente primitivo, revela o itinerario transgresor do home. […]

Nélida Piñón , Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2007,  escritora,  primera mujer presidente de la Academia Brasileira de Letras. Autora de numerosas obras, como República dos Sonhos o Vozes do Deserto, es hija de gallegos, compartiendo así con el artista la  experiencia de vivir entre dos mundos. Catedrática de Creación Literaria en la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

* El texto completo se encuentra en el catálogo Ocos. Casa da Parra / Concellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galicia, 1992.