Fernando Casás, o eixe de madeira. / Juan Fernando de Laiglesia *

[…] Fernando Casás tamén fai máis de vinte anos camiñaba polas praias de Río de Xaneiro estudiando o enigma das formas que tomaban as madeiras castigadas polo sol, curadas pola salitre, e devoradas pola termita. Ó contempla-lo complexo e variadísimo percorrido deste creador e estudia-lo seu traballo dente os proxectos idiotas  dos anos setenta ata a dimensión posíbel dos noventa, ou os 1492 fragmentos do gran naufraxio do 92, compréndese ata que punto todo o que vamos dicindo ata aquí faise corpo ético coa súa presencia no panorama artístico. […] Nada parece inútil na súa obra, nada é mero divertimento formal, todo se revela cunha impresionante beleza, todo parece estar demasiado preto do latexo da vida, tocando por eso mesmo o pulso perecedeiro do que o vive. […]

Juan Fernando de Laiglesia es artista, autor de inúmeros libros sobre arte, catedrático de Escultura de la Universidad de Vigo y primer decano de su Facultad de Bellas Artes.

* El texto completo se encuentra en el libro Teoría bruta de la forma frágil. Ediciós do Castro, A Coruña, 1999.